Twentieth-Seventh Tagalog Quote:

 

Muntik na makalimutan ang mundo

sa mahabang pinagdaanan ko na panahon,

talagang wala makakaasa sa akin,

parang bula na bumabalik na sugat,

masakit at mahapdi,

pero kaya kong tanggapin.

 

Dinuda mo ang mundo

ang makatarungan na walang binabasa,

malaman mo na mahal pa rin kita,

tao ako at tao ka rin,

lahat tayo ay meron

maraming problema,

madamdamin ang sarili,

nasusukli sa wala,

at parang nawalis sa tabi

na ganoon kadali.

 

Siguro madali sa iyo parang

isang iglap na walang hinaharapan,

madamdamin ba,

tukso ito sa iyo dahil

minahal mo ako,

at iniwana mo ako

na ganoon mawawala.

 

Mahal kita at walang hihigit,

kalimutan mo na ako

ngayon nasa panaginip mo na ako,

dahil wala na ako sa mundo

na walang nagmamahal.

 

Twentieth-Eighth Tagalog Quote:

 

Hugis ng iyong puso,

parang bang lumalaki o lumiliit,

tibok ng aking puso

laging may nagmamahal.

 

Hanga ako sa nagmamahal

na laging handa kapalit ang buhay,

na minsan may natutukso,

o laging naiipit sa laban na-iibigan.

 

Sumasakdal laging pabiro,

sumasakdal laging napaglalaruan,

kung ang isa hugis ng pag-ibig

umiiral sa wala.

 

Poot and nararamdaman,

langit ng mga anghel,

hari ng mga ulap at lupa,

minsan dinidingin ko

ang sagot ng hugis

o walang kabayaran

ng walang anumalya.

 

NOTES:

 

If Jose Rizal is still alive, he would be proud of me. If William Shakespeare is also still alive, he would be looking for me also. I never wonder why these two people are common what I have. It is because I love writing literature. Writing literature is what makes me happy to do. I love what nature calls me about. Even I do in love, I would probably get a girl and marry her. But there is no possibilities that a girl would love me. I love what I am doing. As a matter of fact, writing makes me a hobby to do. When you are doing something you love, eventually you will see the nature around you for to do.

 

Winning situation isn’t bad to do. In situation of this, you can’t win all the time. When you lose in a battle, learn to not give up. Stand up and fight again. No matter what I fall to my knees, I always see a brighter future for me.

 

The 27th Tagalog quote poem is all about love and pain. When you love someone, sometimes you fall in a bitter place. But in matter of price, it is somewhat a pain in your life. I love a girl once in a lifetime. But she can’t love me. Because the only thing public wants is our mutual understanding. And I understand that. No matter what I run to her place, the love is always unfair. But in a long run in my life, it is a lesson for me. If you love a person, don’t give yourself a place of bitterness and unfair of life. Love her through times you need her at most. For me, it’s not my problem anymore. Because I have seen her pregnant already last year. And I hope that her husband will take care of her. I know she will be happy with her happy family she created.

 

In the 28th Tagalog quote poem, it is a short love poem. This is my masterpiece when it comes to love poem. It is between the rich and the poorer. Let me give one example to you. A story of a young maid who enters the mansion, she discovers the young man is falling in love to her. In a deeper relationship, she can’t find herself to his family. The young man is marrying to another lady, but he don’t really love the lady. He finds himself a happy life with the young maid. As their relationship grows, their love begins in thorns. The young man went a while in Chicago. But the young maid went home in her province. In her discovery, she was pregnant and gave birth a young healthy baby boy. She named a baby boy after the man she loved. After five years of time, this baby boy became a mischievous boy. He once went to Manila to find his father. When the man almost ran over the mischievous boy, he quickly responded to get him to the hospital. The graduated college girl on the other hand came to Manila as well to find his boy. But when the boy can see his sight, he interviewed the man. But the man denied to the boy’s questions. He gave the boy in DSWD.

 

When the graduated college girl saw her boy in DSWD, it begins two of them saw each other again. The girl and her son went off in DSWD. Then the love affair grew again between of them. In the long run, no matter what the price of love is, you can’t win in all obstacles. That’s why the graduated college girl got her new business and became richer in later life. Then the teenage boy grew badly as ever. She is always get in the trouble of her life without a father in boy’s image. When the two met again, the teenager went became furious because of her father. Then the relationship became bitter and bitter. But eventually, the man married her girl in in his life. He gets divorced from his first wife, but he got two daughters in his side and never looked back to his first wife. It is because his first jealous wife always get his way. Then the story has happy ending story after all. It’s not because I want them to get separate, but to learn them in a good lessons.

 

What you need to learn is the love to accept. Don’t hesitate to love the one you are looking for. Always fight for the love you want. Sometimes there’s a misunderstanding, but there’s always a brighter future after all.

Advertisements