Thirtieth-Ninth Tagalog Quote:

 

Isinilang ako sa mahabang panahon,

bukod pang tanging

naaalaala ko,

sa tuwing makita ko

maraming bituin,

noon pa wala pang teknolohiya

at wala pa iba.

 

Kumikislap ang bituin,

sa ganoon ang sabi ng bituin,

“lalakbay ka sa mahabang oras

at makakatulog ka,

at kung gumising ka na,

at nasa iba ka ng takbo

ng panahon,

heto ang bilin ko,

huwag ka maging kampante

sa buhay ngayon,

pero sa oras malaman mo,

ang magisnan makita mo

ay mawawalan pinaghirapan mo.”

 

Bilin pinaghirapan,

bilin bawal makalimutan,

at bilin huwag kumpante,

mahirap maging descendo

ng mga ninuno natin,

minsan nakakalimutan,

minsan nakumpante na,

at minsan nakatakda na

ang kamatayan natin.

 

Huwag sana ipunin mga galit,

mga puso nasasaktan,

at may karapatan

may kapayapaan,

tayo ay sibling alagad ng Diyos,

at tayo din malayo lalakbayin natin.

 

Fortieth Tagalog Quote:

 

Aking mundo,

iyong mundo,

ating mundo,

kinukulang ang oras,

bawat segundo,

bawat minuto,

bawat oras,

kinukulang ako ng mithi mo.

 

Lubusan nasa ilalim,

lubusan nasa gitna,

lubusan nasa taas,

kinukulang pa ng bawat

salita,

mahirap dumiskarte,

mahirap maging okay,

mahirap laging buhay,

kinukulang ng maraming

paraan.

 

Tingin ko hampas lupa ka,

tingin ko mayabang

mayaman ka,

tingin ko pantay tingin ko,

kinukulang ng maraming halik,

katawan ko mapayat,

katawan ko mataba,

katawan ko okay lang,

kinukulang ng matinong

damit.

 

Ang bagay sa mga mundo

dapat pinantay ang tamang

sagot,

hindi madaling sabihin

na lahat may punto,

nakakalito minsan,

mapapaisip ka din ng ganito.

 

NOTES:

 

The other meaning of love and pain really mixes with some emotionally part of our back of our mind. It is that sometimes that love remains silent less and powerless for somehow. When you are getting to another level of commitment, it is really something you can hang up to some level of commitment. Well for me, it doesn’t say something to me. Because I am still single and could really feel about something from my friend’s commitments. And to remind me for something like that, here is an another set of literature works I have written about from my cellphone inbox messages. It is made last since three months ago.

 

In 39th Tagalog quote poem, this is much to say the christian love quotes. And so much to say, this is much particularly a love quotes. Well in a matter of fact, I have been writing a lot of other poems lately. Which it reminds me that I have to write this since the last time around.

 

While in 40th Tagalog quote poem is much as painful quote poem for me. It is rather whether you choose the richer or the poorer. It’s a typical way for each Filipino who betray too much for their loved ones. The ones who are much poorer gets more a little extra success in their lives. Then the few richer became unsuccessful in their evil ways. Well that’s a little concept. But that is a matter of unrealistic and some of the point of realistic view. But I don’t think this is not speculating point of view. In fact there is no explanation in the field anyway.

 

But in any case, here is the line that is said, “Tingin ko hampas lupa ka, tingin ko mayabang mayaman ka.” It’s not that I have meant to all, here is what it lies of some corrupted people who corrupted of other people.

Advertisements