Fortieth-Fifth Tagalog Quote:

 

Ayos lang sana kung

malapit mapupuntahan,

ayos lang sana kung

malayo lalakbayin,

pero papaano

kung wala nasa isip mo’y

gusto maabot ng kalayo.

 

Sapat na ba buoin ang lahat

pero minsan maging maingat

sa konting panahon,

hindi dapat lagi,

dapat minsan naiisip mo

ang mahalaga sa buhay.

 

Malayo lalakbayin mo

kapag maraming dapat itutupad,

hindi lahat at sana’y

maunawain mo na

ito’y hindi totoo

o anuman nilalaman

ang nasa pahina ng libro.

 

Dako man ang mundo

o maramot kung ugali

ay nakasimangot,

lalawigan mapuntahan

mo gustong makamit

pero masyadong

hindi maaalaala.

 

Dapat matutunan

na mahalin ang sarili

o bayan pinagmulan mo

o lahi pinanggalingan mo,

malapit sana ang buhay

kung masaya.

 

Tumatalon,

sumisigla ako sa iyo

tuwing lagi ang

panahon nakangiti

o panahon ang

sisimangot sa iyo,

dapat lumigaya ka

lagi kapag ikaw

nasosolo walang kausap.

 

Fortieth-Sixth Tagalog Quote:

 

Magdamag ako

nakamukmok sa isang tabi,

hindi lamang nagbigay

ng magandang salita,

pero bakit ganoon lamang

na kung kasakit

nararamdaman ko,

laging humuhubdo sa

pagkatao bilang isang tao din.

 

Wala na ba o kukunti lang,

nagmistulang walang

misteryo bumabalot

ngunit laging nariyan

ang munting ibon lumilipad.

 

Sa tabing dagat na

maagang araw sumikat,

para bang nawala

at tila nakalimutan ang

lahat sinimulan ng problema,

sumulong ako sa 

tubig na lumalangoy

na parang sirena

na hindi maintidihan.

 

Napakalinis ng konsensiya mo

pero ako, ang dangal ko hindi

na marangal nakahanda

para mamatay,

at para kung saan

sinimulan ang nagmula

ng away ay nasa

harapan mo na pala

at naisipan mo pala.

 

NOTES:

 

Both quote poems were very that longer I presumed writing a long time ago. This was written a year ago. Well not exactly that very long, it was six or seven months ago. This is very emotionally and informative poems. Sometimes in your life, you really need to examine whatever you are doing. It is whether you are doing what you love or you are precisely doing the favor that returns to you. Love sometimes takes place of two people. And two people needs to get an attention falling in love again. You know why? It is because this month I will discussing some of the quote poems I will post soon. And the sooner gets more exciting.

 

What do you mostly when you are doing something for your loved ones? You are not exactly me. And I don’t want to pretend someone I have to take position for. This is exactly I’ve been thinking a while ago. In the fortieth-fifth quote poem says everything about the love. And love, of course, says unconditionally about yourself first before you love the person seriously. Let me take you one example. When you cross the bridge over a distance walk, you realize your image that reflects your beauty or handsomeness. Then it crosses to your back of your mind that you are thinking about more what it particularly bring in your mind. And I don’t want to be exact and explainable answer I will give.

 

But the way I see in your reflection, don’t overact the same way you want to be presentable. Be precisely what you really are. And don’t mind the people that might ruin you. It is who you are and think the things that might good for you. And sometimes in my experiences before, it wasn’t taking more explanations. It is just that I am looking for a not-perfect girl. If you are looking for a perfectionist, then go for it. But I am advising you that take a look first to her characteristics, not the standards she really wants.

 

In the same way, the scenario around the seashore comes to my attention. This is exactly that crosses in my back of my head. This fortieth-sixth quote poem is more like romantically-comedy poem. Just like in William Shakespeare plays, some of his works come alive when somebody really wants to make it real. If you are looking some kind of play, then look first the book before watching it. In this way, you might get interested watching the show when you really know the synopsis of the play. Remember the Les Miserables movie, I’ve really want to watch the movie. I am fan of every old book before. It is because I read some of William Shakespeare plays. But in this kind of Les Miserables movie, it really might get me an attention to watch sooner to think.

 

Okay, let’s go back what I am saying. The scenario in the beach is really tougher to explain. When the three people are looking for one love. And love sometimes distracts an attention to another person. This is exactly what I want, the third party comes in the scenario in the beach. Well if the person plays along as a gay, this won’t work well. If the character plays something different, it will turn hilarious to me. This comes a better solution. Two people throws one rock at a time in the seashore, then as they look each other. They are wondering what they are doing there. He asked her, “Are you looking for the love you want?” Then the girl said exactly in her back of her head and said, “Yes.”

 

Sooner it got an attention, the next character said, “I hope I will be the one you will marrying me.” Then the two people got confused what was the character saying. And in the end of the story, none of them got married each other but they found their happiness as a friends instead. Three of them got married on their loved ones they want to get married.

Advertisements