Sixtieth-Seventh Tagalog Quote:

 

Maiksi ang panahon pero mahaba ang buhay

mahaba ang panahon pag ang buhay

hindi marunong pinanggalingan,

kung tao din hindi marunong makisama

sa kabilang buhay ay hindi madadala.

 

Lumiliit ang mundo natin

pero malaki ang kakayanan

likas man magkakilala tayo sa iisang

planeta ginagalawan natin,

likas sa wastong gamitin ang salitang Pilipino.

 

Kung ikaw ay marunong magsalita ng Tagalog,

ikaw ay Pilipino,

pero pag hindi ka marunong magsalita

ikaw ay galing sa iba na hindi marunong

bumalik sa bansang tinatahakan.

 

Iisa lang ang bagay ginagalawan natin

tayo ay makapag-isa sa ating

ginagalawan nating mundo.

 

Sixtieth-Eighth Tagalog Quote:

 

Mahal kong espesyal na bata,

ikaw ay marunong magbasa

marunong magsulat sa papel

gamit mong pangalan at

bilib ako sa ginagawa mo.

 

Mahal kong espesyal na bata,

ikaw ay marunong maunawain

sa matatanda pero ang iba hindi

marunong kang tumulong

pero ang tangi wala ako ay ikaw.

 

Mahal kong espesyal na bata,

pinapaligaya mo ako ng tawa mo

pag nalulungkot naman ako

ikaw ay nagpapatawa sa akin

salamat sa iyo na mahal kita sa puso ko.

 

Espesyal na bata ay marunong

tumulong sa kusina, sa kapatid nangailangan

at sa buong bahay maaasahan pa,

mahal kong espesyal na bata,

marami ka pang matutulungan sa iba.

 

WRITER’S NOTES:

 

If there is one day ahead, I would like to create more filipino quote poems in the first place. Creating more flowing at the back of my head makes a whole day for me to think random quote poems. What it feels like to be a poet? It’s not easy as it may seems to say. It’s only a random thoughts. But to tell you the truth honestly, I could think as much as I could possibly doing inside at the back of my head.

 

In this another set of quote poems, it will diverting your mind in two sets of quote poems. One was ideally again as a nationalism quote and another one was special inspirational quote. It represents how much ideas could go inside at the back of my head. It would tell how much I am preferring to these quotes. On the other side of the day, I would say that it is best to say this.

 

67th Tagalog Quote:

 

The sixtieth-seventh tagalog quote has been reaching to some Filipinos that I’ve been doing to research what would be life is. So I thought one to make another nationalism quote again. In other words, the culture we have now. We should take care of our heritage, our culture and our language also. It brings me back how I talk this from our student’s parents the past weeks. I’ve been recognizing the Filipino traits if how much it will test to some Filipinos out there. You should not conceal, but to feel the emotions how much I write on this quote poem.

 

68th Tagalog Quote:

 

The sixtieth-eighth tagalog quote has quite interesting love quote for me and also part of being special inspirational quote. The special child is telling how much unconditional love will bring. But to take in this occasional quote it brings for me, this is how much effort I put here in quote poem. Thinking this at the back of my head, I’ve been realized that I’m really sticking to my advocacy as well – to become as an educator and as a role model to some parents who have heard from me already. In this continuing part of special inspirational quotes will bring more here.

 

Itsmikki Studio. 2014 Copyrights. All rights reserved.

Advertisements