Sixtieth-Ninth Tagalog Quote:

 

Kung ang taun-taon nagbabago

bakit pa natin kailangan umaksyon

sa pangangailan pero hindi naman

nagbabago sa wastong ng gamit,

kung sumasaayon ka,

hindi namin aawatan ka.

 

Oo, sumasamba sa maraming bagay

oo, sumasamba sa ibang gustong makamit

pero sandali ay nawawala kung

hindi nakikipag-isa sa anumang bagay

at nakalikha ng hindi dapat kailangan.

 

Marami sa atin hindi nagbabago,

iisa lang o kakaunti gumagawa

sa lahat ng populasyon ng maraming

Pilipino na maging bayani,

o isa ka sa mga hindi gumagawa.

 

Kahit kailan, kahit saan ka magtrabaho

nagtatrabaho ka nga pero ang padala

mo ay para sa pamilya at

hinda sa bansa,

mahal mo pa rin ang bansang Pilipinas?

 

Tayo’y nakikipag-isa kahit

saan tayo pumunta sa dulo ng mundo

pero ang yaman natin ay hindi

nakakamit sa kailangan

kundi kahulugan sa bansang Pilipinas.

 

Marami sa bansa maraming aktibo

marami sa bansa maraming hindi

dapat kinakaawa natin sa dugong Pilipino,

pero ang tanong kung sang-ayon ka

imbes para sa pamilya mo ang pera

gawin mo ang nasa puso

para sa bansang Pilipinas.

 

Uunlad nga ang Pilipinas,

pero masakit aminin hindi tayo’y

likhang bayani nagliligtas sa

bansang Pilipinas na tayo’y kailangan ng bansa

kung sama-sama sana mga proyekto

uunlad nga ba o maiiwan sa

mahabang panahon hindi makakamit.

 

Seventieth Tagalog Quote:

 

Pusong nagugulat sa isip at sa gawa natin

pusong marunong tumingin sa ating mga sarili

pero minsan sa tao hindi marunong

makitindi ng isang batang espesyal

na tumatayo walang alam sa bayan.

 

Iilan sa Pilipino marunong tumingin

iilan ba sa atin marunong tumulong

sa iisa o sa maramihan na espesyal

na bata na kailangan ng serbisyo mo

para gusto nilang makarating sa pangarap.

 

Maaaring hindi ka tama, maaaring sang-ayon

ka sa karadapat tulungan sa pangangailan

ng tulad ng isang taong may kapansanan,

likha ba tayong nakakatindi o sadyang

hindi marunong tumingin sa mga kapwa

tulad ko hindi makatingin, ako’y nagkukulang.

 

Kung ika’y nasa lugar ko, ano kayang

nararamdaman mo kung ika’y hindi

marunong tumulong, sumang-ayon o

sadyang bang nagkakamali na maling paraan,

makikinig pa rin tayo sa mali o

pararating natin sa hinaharap.

 

WRITER’S NOTES:

 

One day at a time, there’s always a space for making or creating quote poems. But how can I make it so fast whenever I have get a chance making from my cellphone? It’s a simple but not so easy. It is random thoughts at the back of my head thinking some of the words creating in a paragraph. But being written in Filipino language, sometimes I may fail or lack how I will translate to English language. It’s sometimes overruling to some matters whenever I get a chance writing my own quotes whether it’s Filipino or English.

 

To make it quick and simple, I’m always thinking at the back of my head what to do first in first paragraph. If it connects to second paragraph, there will be a quick response at the back of my head. What would you think if I will not be able to make it this so far? It’s already sequence Tagalog quote 34 and has two sets of quote poems. To make it last and far beyond the tales of these quote poems are beyond my imaginations or my creativity set in my subconscious mind.

 

69th Tagalog Quote:

 

Not at least once or twice, it’s sixtieth-ninth tagalog quote has turn another nationalism quote again. To make it quick explanation, this quote poem recites more than previous quote poems. It has seven paragraphs and tells more about the story of heroism of Filipino’s pride. If it’s telling a truth or not, there’s always been a martyr at the end of the story. On my brighter side, I will be glad to make it on my truth. Thinking at the back of my mind, I would do the same thing as a hero. Getting a job in another country and invest all the money you earn from the country you work. And it’s an investment to make a new business back to original country of our Philippines. Now that’s my role if I get a chance to work abroad.

 

70th Tagalog Quote:

 

Not at least once or twice, it’s seventieth tagalog quote. And it tells more about special inspirational quote. This time on quote poem says it all. The truth is always telling a truth, but no matter how you judge the person is not right. To make it right, you must prepare to make an adjustment. That adjustment is yourself to make a room for people with disability. People can change, people can help and people will adjust the way we are now today. For who you are, you stay on your side of your life.

 

Itsmikki Studio. 2014 Copyrights. All rights reserved.

Advertisements