Sixtieth-Third Tagalog Quote:

 

Mahalaga ba isip matalino,

mahalaga ba isip hindi tumitingin sa papel

o ano bang meron sa iyo

sa loob ng kaisipan mo,

pero bakit nga ba meron tayong

isipan na puwedeng tinatakda.

 

Lumalalim ang gabi

padilim ng padilim sa gitna

ng kalagitnaan ng gabi

pero sa isip mo parang takot ka

o sa iyong kaba lang ang nasa

isip mo tumatakbo parang takot.

 

Oo, takot ako, pero sino nga ba siya

nagpapahiwatig sa akin,

pero hindi ako takot tumingin

sa pinagalingaan ko

o anumang inuutos sa malalim kong isip.

 

Marunong ako sumama sa isipan ko

pero matalino man o hindi

pare-pareho lang ang nasa gitna ng

isipan natin kung kailan tayo gagalaw

sa gitna ng gabi o sa gitna ng araw.

 

Sixtieth-Fourth Tagalog Quote:

 

Lusot ka ng lusot pero

pumapasok ka ng pumapasok

sino ba si Juan o kailan ba siya

ipinanganak sa utos ba o

sa kabilang buhay tinawag ba siya.

 

Tawag ba siya ay magaling

o tinatawag pa lamang mukhang dukha

laging tamis, laging lambing

kinuwento ni lola ay laging nakatawa

malungkot o masaya

hindi nagsisinungaling kahit kanino man.

 

Kung noon ay laging walang internet

kung ngayon ay laging walang luma

saan ka lulugar sa may mali ba

o sa may tama parating may mali naman,

ikaw masusunod sa bagong henerasyon

na puro gawa-gawa ng maraming imbentor.

 

WRITER’S NOTES:

 

It has been a longer right now than as usual. But it really takes to rebuild new quotes. In the beginning, there are many quotes. But in the seconds coming, it’s getting to take slower pace. Making quotes is inevitable. But the force at the back of my head takes time to imagine what kind of group of words will write it down to the paper or to the computer else. But it’s not a design, it’s always have been brainstorming ideas will come after for.

 

63rd Tagalog Quote:

 

The sixtieth-third tagalog quote must be really painful quote. But it means that you don’t have to worry more, because they are lot to come when you are moving forward. In this quote, the man is scared what he will choose to the side of intelligent or to the side of an average person. It’s all the matters what scares him the most. The lessons are here to challenge you more. It has to be quick response. Because when you do, you decided what is really right or wrong.

 

In this quote, you would feel also numb as you get. But the moment it directly hits to your heart for your emotional sides, be careful. It usually contains with high emotional hit that stimulates to your brain. It has only minimizing or maximizing of your talent inside of your brain.

 

64th Tagalog Quote:

 

The sixtieth-fourth tagalog quote is all about Juan, his mistakes that rotates his life all about. But this quote is not as you are seen what it is. This is a hatred quote. No matter what it relies about, it’s all about the internet or the past existence what it is written in the history. And it’s true that the world pass from the past to the future where you always rely too much on the internet. But the history will not be written if the internet has come not-so-seen in the future itself.

 

Itsmikki Studio. 2014 Copyrights. All rights reserved.

Advertisements